Show simple item record

Determination of emission sound pressure levels at the place of operation according to ČSN ISO 230-5dc.contributor.advisorJanota Miroslav
dc.contributor.authorJakub Rubeš
dc.date.accessioned2021-06-19T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-19T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-982513909505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95630
dc.description.abstractTato práce se zabývá stanovením hladin emisního akustického tlaku podle stanovené normy ČSN ISO 230-5. V teoretické části jsou popsány základní akustické pojmy, měřící zařízení a měřené veličiny. Dále je pak popsán návrh měření, včetně teoretických výpočtů. Praktická část popisuje realizované měření, zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení výsledků. Výsledné hodnoty hladin emisního akustického tlaku vyhovují stanoveným hodnotám.cze
dc.description.abstractThis work deals with the estimation of emission sound pressure levels according to ČSN ISO 230-5. Theoretical part describes basic accoustic terms, measuring device and measured quantities. Then the suggestion of measurement is introduced, including theoretical calculations. Practical part represents realized measurement, processing the data and evaluation of results. Results of emission sound pressure levels comply with defined data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstanoviště obsluhycze
dc.subjecthladina emisního akustického tlakucze
dc.subjectintegrující zvukoměrcze
dc.subjectobráběcí strojcze
dc.subjectplace of operationeng
dc.subjectemission sound pressure leveleng
dc.subjectintegrating sound level metereng
dc.subjectmachine tooleng
dc.titleUrčení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy dle ČSN ISO 230-5cze
dc.titleDetermination of emission sound pressure levels at the place of operation according to ČSN ISO 230-5eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠnajdr Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record