Show simple item record

The Transport Service Solution of the Historic Centre of České Budějovicedc.contributor.advisorPušman Vladimír
dc.contributor.authorOndřej Talíř
dc.date.accessioned2021-06-18T22:52:56Z
dc.date.available2021-06-18T22:52:56Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-1090374035305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95613
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza současného stavu dopravy v historickém centru Českých Budějovic a návrh úprav místních komunikací, které by umožnily napřímení elektrobusových linek procházejících řešeným území. Na nově navržené infrastruktuře je představeno několik variant úprav linkového vedení, které by vedly ke zvýšení atraktivity MHD na úkor individuální automobilové dopravy.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyze the current traffic situation in the historic center of České Budějovice and to design urban road changes with the purpose to straighten public transport lines through the solved area. Several line changes are proposed on the newly designed infrastructure which should increase usage of public transport at the expense of car trafficeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektrobuscze
dc.subjectČeské Budějovicecze
dc.subjectmístní komunikacecze
dc.subjectMHDcze
dc.subjectnapřímení linekcze
dc.subjectElectric buseng
dc.subjectČeské Budějoviceeng
dc.subjecturban roadseng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectline straighteningeng
dc.titleŘešení dopravní obsluhy historického centra Českých Budějoviccze
dc.titleThe Transport Service Solution of the Historic Centre of České Budějoviceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJacura Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record