Show simple item record

Tools for users embedding to videodc.contributor.advisorBuriánek Jan
dc.contributor.authorBogdan Putintsev
dc.date.accessioned2021-06-18T22:51:38Z
dc.date.available2021-06-18T22:51:38Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-882931111405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95569
dc.description.abstractModerní interaktivní show vyžadují co největší možnosti zapojení uživatelů do děje. Jedna z metod je vložení uživatelů pro připravených videí, tzv. video-embedding nebo též augmentation. Práce se zaměřuje na vytvoření nástrojů pro vložení uživatelů do předem připraveného show (video nebo real-time zobrazení). Výstupem je vytvořený prototyp automatizované aplikaci pro vytvoření videa za pomoci herního enginu Unreal Engine a technologie Chromakey.cze
dc.description.abstractModern interactive shows require user involvement in the process. One of the solutions for users embedding to prepared videos is augmentation. This thesis is focusing on creating a tool for video or real-time augmentation to pre-prepared show. The outcome of this thesis is a built prototype of an automated application for shooting films with the usage of Unreal Engine and Chromakey technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUnreal Enginecze
dc.subjectAutomatizacecze
dc.subjectFilmová produkcecze
dc.subjectRozšířena realitacze
dc.subjectChromakeycze
dc.subjectUnreal Engineeng
dc.subjectAutomationeng
dc.subjectFilm productioneng
dc.subjectAugmented realityeng
dc.subjectChromakeyeng
dc.titleNástroje pro vkládání uživatelů do videacze
dc.titleTools for users embedding to videoeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlán Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record