Show simple item record

Prediction of sudden load increases in a web serverdc.contributor.advisorVondra Tomáš
dc.contributor.authorJan-Jakub Fleišer
dc.date.accessioned2021-06-17T22:53:30Z
dc.date.available2021-06-17T22:53:30Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-1065790457205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95480
dc.description.abstractTato práce prozkoumává prediktivní metody pro náhlé špičky pozorované na webových serverech zpravodajských aplikací pro účely autoškálování. Logy webových serveru zpravodajské aplikace jsou analyzovány a jednotlivé řady tvořeny zdroji v logu jsou kategorizovány dle chování. Poznatky získané z ana-lýzy jsou využity jako podklad pro predikce časové řady webových požadavků se zaměřením na náhlé špičky za účely autoškálování v cloudovém prostředí. Prozkoumané modely a jejich chování jsou analyzovány a porovnány. Na zá-věr je provedena simulace cloudového prostředí pro porovnání autoškálovacích metod. Jsou porovnány metody založené na výsledných modelech a metody s reaktivními přístupy autoškálování. Výsledky jsou vyhodnoceny a je vyznačen potenciální směr pro další práci.cze
dc.description.abstractThis thesis explores the methods for forecasting around sudden peaks in web traffic for news applications and the usability of those for environment autoscaling. Real-world web traffic log data from online news application is analysed, and series formed by resource requests are categorised by behaviour. The insight gained from the analysis is used as a basis for web request time series forecasting approaches focused on sudden peaks for automatic scaling in cloud environments. The explored forecasting models are analysed by behaviour and compared. Finally, a cloud environment simulation is performed to compare the autoscaling method based on the resulting models. Comparisons are made to reactive autoscaling approaches and between each predictive model. The results are evaluated, discussed, and potential future work is outlined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza webových požadavkůcze
dc.subjectautoškálovánícze
dc.subjecthierarchické shlukovánícze
dc.subjecthierarchické časové řadycze
dc.subjectonline zprávycze
dc.subjectpredikce webových po- žadavkůcze
dc.subjectpredikce časových řadcze
dc.subjectčasové řadycze
dc.subjectautoscalingeng
dc.subjecthierarchical clusteringeng
dc.subjecthierarchical time serieseng
dc.subjecton- line newseng
dc.subjecttime serieseng
dc.subjecttime series forecastingeng
dc.subjectweb request analysiseng
dc.subjectweb re- quest forecastingeng
dc.titlePredikce náhlého nárůstu zátěže na webovém serverucze
dc.titlePrediction of sudden load increases in a web servereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimánek Petr
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record