Show simple item record

Mobile application for tutoring Jew's harpdc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorXuan Tam Trinh
dc.date.accessioned2021-06-17T22:52:40Z
dc.date.available2021-06-17T22:52:40Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifierKOS-961987273805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95437
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací multiplatformní mobilní aplikace s pomocí technologie Flutter. V práci je proveden výzkum konkurenčního trhu a poskytuje stručný popis využitých technologií. V jednotlivých částí práce jsou představeny fáze klasického vývoje software — analýza požadavků, návrh řešení, implementace a testování. Výstupem je funkční mobilní aplikace, která slouží pro výuku hry na brumle poskytováním výukových materiálů ve formě videí a doprovodných textů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis, design and implementation of a multiplatform mobile application using Flutter SDK. The thesis conducts a competitive analysis and provides a brief description of the technologies used. Each part of the thesis provides an insight into classical software development phases — requirements analysis, design, implementation and testing. The result is a functional mobile application that is used to provide jaw harp lessons in the form of videos and accompanying texts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní výuková aplikacecze
dc.subjectvývoj mobilních aplikacícze
dc.subjectFluttercze
dc.subjectFirebasecze
dc.subjectClean Architecturecze
dc.subjectmultiplatformní frameworkcze
dc.subjectbrumlecze
dc.subjectmobile learning applicationeng
dc.subjectmobile application developmenteng
dc.subjectFluttereng
dc.subjectFirebaseeng
dc.subjectClean Architectureeng
dc.subjectcross-platform frameworkeng
dc.subjectjaw harpeng
dc.titleMobilní aplikace pro výuku hry na brumlecze
dc.titleMobile application for tutoring Jew's harpeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKašpar Jiří
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record