Show simple item record

FARM STEAD VYSOKÁ LHOTAdc.contributor.advisorHradečný Tomáš
dc.contributor.authorJan Vagaday
dc.date.accessioned2021-06-17T19:51:37Z
dc.date.available2021-06-17T19:51:37Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-966394188005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95410
dc.description.abstractZákladem této diplomové práce byla snaha poukázat na současný neblahý stav české kulturní krajiny. Upozornit na něj, ale také se pokusit najít z pozice architekta nějaké východisko. Tím se v případě hospodářství Vysoké Lhoty - pozemků Emauzského kláštera nedaleko města Vlašim - zdá být obnova někdejšího dvora, ze kterého se dochoval pouze fragment. Návrhu předchází podrobná analytická práce “diplomního semináře”, jenž objasňuje širší společenské, historické i ekonomické souvislosti takového záměru. Samotný projekt se pak skládá z teoretického základu “otevřené formy”, která je v konstrukci promítnuta do stávající i historické stopy hospodářského dvora. Obrazem se pak stává vize takového hospodářství, které simuluje jeho organický vývoj v čase.cze
dc.description.abstractFundamental for this diploma thesis was an effort to point out the current unfortunate state of the Czech cultivated landscape. Draw attention to it, but also try to find from the position of an architect some way out. In the case of the Vysoká Lhota - estate of Emmaus abbey in Central Bohemia - the way seems to be the restoration of the former farmstead, of which only a fragment has been preserved. The proposal is preceded by a detailed analytical work of the "diploma seminar", which clarifies the broader social, historical and economic context of such an intention. The project itself then consists of the theoretical basis of the "open form", which is projected into the existing and historical footprint of the farmyard. To simulate the organic growth of the structure, a vision of the farmstead becomes the final proposal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthospodářstvícze
dc.subjecthospodářský dvůrcze
dc.subjectVysoká Lhotacze
dc.subjectEmauzský kláštercze
dc.subjectkulturní krajinacze
dc.subjectfarmsteadeng
dc.subjectVysoká Lhotaeng
dc.subjectEmmaus abbeyeng
dc.subjectcultivated landscapeeng
dc.titleHOSPODÁŘSTVÍ - STATEK VYSOKÁ LHOTAcze
dc.titleFARM STEAD VYSOKÁ LHOTAeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHeiermann Bernadette
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record