Show simple item record

Conditions for connectivity of renewable sources to the electricity distribution systemdc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorKseniia Pecheritca
dc.date.accessioned2021-06-16T22:52:12Z
dc.date.available2021-06-16T22:52:12Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifierKOS-1089439035205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95384
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné vlivy tímto vzniklé. Autorka práce také zkoumá ekonomické aspekty a náklady na připojení obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy. Součástí diplomové práce je studie modelového příkladu, která je vyjádřena výpočtem podmínek připojitelnosti vybraných zdrojů. Autorka práce také uvádí způsoby připojení obnovitelných zdrojů energie do sítě. Součástí diplomové práce je také popis konfigurace distribuční sítě po připojení obnovitelných zdrojů. Na závěr práce jsou uvedeny způsoby státní podpory zdrojů na bázi obnovitelné energie.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is devoted to the topic of renewable energy sources. It solves the problem of connecting renewable sources to the distribution network. The diploma thesis describes the conditions of connection of sources to the electricity network and the feedback effects created by this. The author also examines the economic aspects and costs of connecting renewable sources to the distribution system. Part of the diploma thesis is a study of a model example, which is expressed by calculating the conditions of connectivity of selected sources. The author also presents ways of connecting renewable energy sources to the network. Part of the diploma thesis is also a description of the configuration of the distribution network after the connection of renewable sources. At the end of the thesis, the methods of state support of renewable energy sources are presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectdistribuční síťcze
dc.subjectpřipojitelnostcze
dc.subjectzměny napětícze
dc.subjectRenewable energy sourceseng
dc.subjectdistribution networkeng
dc.subjectconnectivityeng
dc.subjectvoltage changeseng
dc.titlePodmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavycze
dc.titleConditions for connectivity of renewable sources to the electricity distribution systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKysnar František
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record