Show simple item record

Conflict solution in cellular evacuation modeldc.contributor.advisorHrabák Pavel
dc.contributor.authorMatej Šutý
dc.date.accessioned2021-06-12T22:52:17Z
dc.date.available2021-06-12T22:52:17Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-961987195205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95146
dc.description.abstractAgentní celulární modely mohou být použity pro simulaci evakuace lidí z místnosti. Akce a interakce heterogenních agentů vytváří skupinový pohyb a zachycují tak komplexní jevy v chování chodců. V této práci je představen multiagentní celulární model založený na floor-field modelu. Ten je rozšířen o novou strategii řešení konfliktů, kdy se jeden nebo víc agentů snaží vstoupit na tutéž buňku. Agenti a model mají různé parametry, které ovlivňují řešení konfliktů. Na těchto vstupních parametrech je provedena citlivostní analýza, která objasňuje vliv jednotlivých parametrů na rozptyl výstupních hodnot.cze
dc.description.abstractAgent-based cellular models can be used to simulate the process of evacuation of people from a room. The actions and interactions of heterogeneous agents create collective motion and capture complex phenomena of pedestrian dynamics. This thesis presents a multi-agent cellular model based on floor-field model and is extended by a new strategy for solving conflicts when two or more agents attempt to enter the same cell. The agents and the model have various parameters that influence the conflict solution. A sensitivity analysis on these parameters is performed that reveals the individual contribution of variance in the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmultiagentni systémcze
dc.subjectcelulárni modelcze
dc.subjectagresivitacze
dc.subjectřešeni konfliktůcze
dc.subjectsimulace evakuacecze
dc.subjectcitlivostni analýzacze
dc.subjectmulti-agent systemeng
dc.subjectcellular modeleng
dc.subjectaggressivityeng
dc.subjectconflict solutioneng
dc.subjectevacuation simulationeng
dc.subjectsensitivity analysiseng
dc.titleŘešení konfliktů v celulárním evakuačním modelucze
dc.titleConflict solution in cellular evacuation modeleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSurynek Pavel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record