Show simple item record

Measurement of flight characteristics of an arrow using a high-speed cameradc.contributor.advisorNovák Jakub
dc.contributor.authorMatěj Jech
dc.date.accessioned2021-06-11T22:53:04Z
dc.date.available2021-06-11T22:53:04Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-987296526905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95056
dc.description.abstractPráce se zabývá měřením vlivu lukostřelecké techniky na let šípu. Využívá vysokorychlostních kamer pro analýzu střelcovy techniky. Pohyby střelce přímo ovlivňují trajektorii šípu, která je naznačena jeho výslednou polohou v terči. Za pomoci vysokorychlostní kamery jsou nasnímány ruce v okamžiku vypouštění tětivy. Poté jsou využity metody zpracování obrazu k získání poloh prstů z těchto snímků. Ke každému nahranému výstřelu je zaznamenán korespondující zásah v terči pomocí kartézského souřadného systému s počátkem uprostřed terče. Je potvrzeno, že příčinou zásahů velmi vzdálených od středu terče je příliš malá vzdálenost ukazováčku a prostředníčku, že vyšší horizontální vzdálenost ruky od pozice kotvení vede k zásahům v levé části terče a nakonec, že nižší míra rotace vede k zásahům pod úrovní soustřelu a naopak.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with measuring the influence of archery technique on the arrow flight. It makes use of a high-speed camera to analyze the sportsman's technique. The archer's movements directly influence the trajectory of the arrow, which is presented by its position in the target. A recording of the hands at the moment of string release is made using a high-speed camera. After that, methods of image processing are used to acquire the positions of fingers from these captured frames. Together with every analyzed shot a position of the arrow is noted using a Cartesian coordinate system with the origin at the center of the target. It is confirmed, that short distance between the index and middle finger is the cause of arrows falling very far from the center, that greater horizontal distance of the hand from the anchor position leads to hits in the left side of the target and finally that a lower rotation of the hand leads to hits below the center of the target and vice versa.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsportcze
dc.subjectzpracování obrazucze
dc.subjectvysokorychlostní kameracze
dc.subjectlukostřelbacze
dc.subjectvypuštěnícze
dc.subjectbiomechanikacze
dc.subjectshluková analýzacze
dc.subjectsporteng
dc.subjectimage processingeng
dc.subjecthigh-speed cameraeng
dc.subjectarcheryeng
dc.subjectreleaseeng
dc.subjectbiomechanicseng
dc.subjectcluster analysiseng
dc.titleMěření letových vlastností šípu vysokorychlostní kameroucze
dc.titleMeasurement of flight characteristics of an arrow using a high-speed cameraeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSpěvák Jan
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record