Show simple item record

Automatic evaluation of tasks of preschool children using image analysisdc.contributor.advisorNovák Jakub
dc.contributor.authorAdam Formánek
dc.date.accessioned2021-06-11T22:52:22Z
dc.date.available2021-06-11T22:52:22Z
dc.date.issued2021-06-11
dc.identifierKOS-961987399005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95044
dc.description.abstractPráce se zabývá automatickým vyhodnocením rozložení stavebnice projektu iSophi SMART pomocí tabletu. Nejdříve je navržena metodika měření tak, aby uživatel viděl na displej tabletu, měl prostor na manipulaci se stavebnicí a zároveň, aby tablet viděl na snímanou plochu. Poté je navržen algoritmus využívající tradičních metod zpracování obrazu, jako jsou mean-shift filtrace, barevná segmentace a marker-controlled watershed segmentace, pro zisk informace o stavebnici ze snímku. Algoritmus je nakonec implementován v podobě serverové aplikace, která na vstupu přijímá obrázek a požadavek na vyhodnocení. Snímek se zpracuje a ze získaných informací a referenčního řešení se vyhodnotí výsledek. Navržené řešení bylo otestováno při dvou světelných podmínkách na 116 snímcích. Při denním světle je úspěšnost validace 84,48 % a při osvětlení žárovkou v místnosti 88,79 %.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the automatic evaluation of building kit parts placement using a mobile device such as a tablet. The building kit is a part of iSophi SMART project. First, measurement methodology is designed in the way the user is able to view the tablet's display, reach for building kit parts and still see the whole scene. Then an algorithm, which extracts information from the image about the building kit parts, is implemented by using traditional image processing methods such as mean-shift filtration, color thresholding, and marker-controlled watershed segmentation. Lastly, the algorithm is implemented in the form of a server application, which takes a request to validate an input image. Information from the image is compared to the reference solution of the task, and the result is returned as a response. The proposed application was tested on 116 images under two light conditions. The success rate under the daylight and the room light is 84,48 % and 88,79 % respectively.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOpenCVcze
dc.subjectzpracování obrazucze
dc.subjectbarevná segmentacecze
dc.subjectklasifikace pozice stavebnicecze
dc.subjectmean-shift filtracecze
dc.subjectiSophi SMARTcze
dc.subjectserverová aplikacecze
dc.subjectmobilní zařízenícze
dc.subjectOpenCVeng
dc.subjectimage processingeng
dc.subjectcolor segmentationeng
dc.subjectbulding kit parts position classificationeng
dc.subjectmean-shift filtrationeng
dc.subjectiSophi SMARTeng
dc.subjectserver applicationeng
dc.subjectmobile deviceeng
dc.titleAutomatické vyhodnocení úkolů dětí předškolního věku pomocí obrazové analytikycze
dc.titleAutomatic evaluation of tasks of preschool children using image analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStarosta Štěpán
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record