Show simple item record

Introduction of a System of Environmental Protection and Ecological Sustainability in the Companydc.contributor.advisorBronec Oldřich
dc.contributor.authorAlice Vavřinová
dc.date.accessioned2021-06-10T22:54:36Z
dc.date.available2021-06-10T22:54:36Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-1196778235205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95007
dc.description.abstractSvou bakalářskou práci jsem zaměřila na zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě Plynovody Praha s.r.o. působící ve stavebnictví. Mým cílem je zjištění součas-ného stavu ve společnosti v oblasti péče o životní prostředí a analýza již zavedeného systému EMS. Teoretická část se zabývá obecným popisem norem řady ISO 14001 a normy pro EMS. Praktická část analyzuje současný stav společnosti, zavedení systému EMS a návrh opatření na možné zlepšení v oblasti životního prostředí společnosti Plynovody Praha s.r.o.cze
dc.description.abstractI focused my bachelor ´s thesis on the introduction of a system of environmental protection and ecological sustainability in the company Plynovody Praha s.r.o. active in construction. My aim is to establish the current state of company in the field of environmental protection and to analyze the already established EMS system. The theoretical part deals with the general description of ISO 14001 series standards and EMS standards. The practical part analyses the current state of the com-pany, the introduction of the EMS system and the proposal of measures for possible improvement in the environment of Plynovody Praha s.r.o.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnvironmentální managementcze
dc.subjectEMScze
dc.subjectintegrovaný systém řízenícze
dc.subjectISO 14001cze
dc.subjectEMAScze
dc.subjecttrvale udržitelný rozvojcze
dc.subjectenvironmentální aspektycze
dc.subjectEnvironmental managementeng
dc.subjectEMSeng
dc.subjectintegrated management systemeng
dc.subjectISO 14001eng
dc.subjectEMASeng
dc.subjectsustainable developmenteng
dc.subjectenvironmental aspectseng
dc.titleZavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firměcze
dc.titleIntroduction of a System of Environmental Protection and Ecological Sustainability in the Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSadílek Tomáš
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record