Show simple item record

Use of Bioreactor to Improve Air Quality in the Capital City of Praguedc.contributor.advisorHoražďovský Patrik
dc.contributor.authorTomáš Hochman
dc.date.accessioned2021-06-09T22:53:53Z
dc.date.available2021-06-09T22:53:53Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifierKOS-1090374042605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94823
dc.description.abstractTato práce se skládá z analýzy současného stavu kvality ovzduší primárně v hlavním městě Praze, kde bylo zjištěno, že obecně nedochází k zásadnímu překračování imisních limitů. Sekundárně se kapitola věnuje i kvalitě ovzduší na úrovni České republiky. Následovala rešeršní část ohledně fotobioreaktorů, ze které vyplynulo doporučené využití u podniků se značným množstvím odpadního plynu a tepla. Z poznatků získaných v předešlé kapitole byly navrženy dva podniky pro potenciální umístění fotobioreaktorů na území Prahy, což bylo posléze ověřeno metodou SAFMEA. Z metody vyplynulo nepatrně nižší riziko u spalovny odpadu než u čistírny odpadních vod, ale ani jedna z variant neobsahovala nepřijatelná rizika. Nakonec byla zpracována Analýza nákladů a přínosů.cze
dc.description.abstractThis master thesis consists of air quality current state primarily in the capital city of Prague, where it was found that there is generally no significant exceedance of air pollution limits. Secondarily the chapter deals with air quality at the level of the Czech Republic. This was followed by a photobioreactors research section which revealed recommended use in factories with significant amount of waste gas and heat. From the findings obtained in the previous chapter, two factories were suggested for photobioreactors potential placement in Prague, which was later verified by the SAFMEA method. This method showed slightly lower risk for the waste incinerator than for wastewater treatment plants, but none of the variants contained unacceptable risks. Finally, a Cost-Benefit analysis was written up.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfotobioreaktorcze
dc.subjectmikrořasacze
dc.subjectSAFMEAcze
dc.subjectCBAcze
dc.subjectznečištění ovzdušícze
dc.subjectphotobioreactoreng
dc.subjectmicroalgaeeng
dc.subjectSAFMEAeng
dc.subjectCBAeng
dc.subjectair pollutioneng
dc.titleVyužití bioreaktoru pro zlepšení kvality ovzduší v hlavním městě Prazecze
dc.titleUse of Bioreactor to Improve Air Quality in the Capital City of Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHájek Tomáš
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record