Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-16 z 16

  • Pokročilý adaptivní tempomat s využitím protokolů ADASIS Horizon 2020 

   Autor: Štěrba Jan; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem práce je analýza současné nabídky na trhu ADAS systémů a představení nového protokolu ADASIS v2, včetně jeho specifikací a možných implementací. Cílem práce je s využitím získaných poznatků navrhnout nový systém ...
  • Modelování jízdy vozidel v koloně 

   Autor: Kroupar Václav; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Rapidně rostoucí možnosti výpočetní techniky jsou známým fenoménem poslední doby, a když se k tomuto výpočetnímu výkonu přidají přesné polohové informace z vozidel otevírají se nové možnosti, jak simulovat chování vozidel ...
  • Poradenský systém řidiče pro úsporu paliva v reálném čase využívající dat ADASISPoradenský systém řidiče pro úsporu paliva v reálném čase využívající dat ADASIS 

   Autor: Cvetković Milan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Matowicki Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Abstrakt Cílem této práce je vyvinout asistenční systém pracující v reálném čase (EN: Real-Time Driver Advisory System - RTDAS) pro vylepšení spotřeby paliva vozidla poháněného spalovacím (ICE) či hybridním pohonným (HES) ...
  • Tvorba dat o poloze cestujícich z mikrosimulačního modelu 

   Autor: Schlagheck Johannes; Vedoucí práce: Rydergren Clas; Oponent práce: Erlandsson Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce obsahuje přístup do činění výzkum v oblasti mobilních datových připojení pro použití v dopravní modelování, přičemž takové údaje nejsou zatím k dispozici. To popisuje přípravu syntetických Detail Volací záznamy ...
  • Implementace displeje mobilní části ETCS 

   Autor: Červenka Jan; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   The first part of the thesis provides an overview of the ETCS and describes the functionality of the DMI unit. The second part introduces the hardware and software platform, covers the implementation process of the DMI ...
  • Vývoj systému řízení SSZ v aplikaci MATLAB pro mikrosimulační model PVT VISSIM 

   Autor: Skružný Filip; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato diplomová práce je věnována vývoji systému řízení světelného signalizačního zabezpečení pro mikrosimulační modely v PTV Vissim. Systém řízení je vyvíjen v programu Matlab a modely v PTV Vissim ovládá skrze COM ...
  • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

   Autor: Hnyk Petr; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
  • Návrh energeticky nezávislého systému dálkového dohledu pro cargo vagóny 

   Autor: Ryšavý Jakub; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Tato práce shrnuje soucasný vývoj v oblasti chytrých cargo vagonu, navrhuje architekturu pro tento systém a analyzuje techhnologie vhodné pro aplikaci v chytrých cargo vagonech. Práce zahrnuje popis zarízení vytvoreného ...
  • Návrh systému automatizovaného řízení eskalátorů podzemní dráhy 

   Autor: Hoyos Posada David; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Vondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zhodnocením automatického ovládacího systému, založeným na technologiích detekce chodc?, pro eskalátory v pražském metru.Hlavním cílem navrhovaného systému je zvýšit schopnost ...
  • Modelování aplikace přepravní služby "Od prahu k prahu" 

   Autor: Štok Jakub; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Těthal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Populace roste a stávající dopravní infrastruktura se stává nedostačující jak ve městech, tak mimo ně. Proto musí být dosaženo přesunu dopravního módu od osobních automobilů k alternativním řešením. Zatímco síť hromadné ...
  • Optimalizace rozmístění zásob na skladových lokacích 

   Autor: Šikolová Barbora; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace rozmístění zásob na skladových lokacích" je analýza současného systému naskladňování a vychystávání zboží ve skladu nejmenovaného evropského internetového obchodu. Cílem je zjistit ...
  • Návrh systému TASS pro Městský okruh v Praze 

   Autor: Švec Marek; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Systém TASS je softwarový nástroj, který vybírá signální programy na podřízených světelných signalizačních zařízeních na základě dat z dopravních detektorů, čímž reaguje na aktuální dopravní situaci. Již dříve byl systém ...
  • Návrh systému řízení na vjezdu 

   Autor: Belinger Jindřich; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčír Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení na vjezdu. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy řízení na vjezdu. Následná část je věnována tvorbě modelů dopravy, ...
  • Nízkonákladdová realizace Diferenciální GPS pomocí systému Arduino 

   Autor: Svatoň Martin; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Belousov Dennis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-24)
   V dnešní přetechnizované době je využívano mnoha autonomních zařízení, jako jsou autonomní sekačky či drony, které jsou široce využívány v soukromém sektoru. Drony jsou velmi populární díky své mobilitě a schopnosti ...
  • Specifikace požadavků na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS 

   Autor: Petřík Lukáš; Vedoucí práce: Leso Martin; Oponent práce: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Tato práce poskytuje stručný náhled do problematiky železničních simulátorů a shrnuje jejich nasazení ve světě. Dále popisuje požadavky na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS. Je navržena architektura simulátoru a ...
  • Osobní vozidlo a jeho role v multimodální dopravě 

   Autor: Olšan Viktor; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)