Show simple item record

Three-dimensional information system for historical monuments documentationdc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorPreisler Jiří
dc.date.accessioned2012-06-06T00:22:48Z
dc.date.available2012-06-06T00:22:48Z
dc.date.issued2012-06-06
dc.date.submitted2012-06-06 02:00:03.0
dc.identifierKOS-43071888905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/9481
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se věnuje problematice návrhu aplikace pro kompletní správu prostorového informačního systému památkového objektu. Nastiňuje současný stav uvedené problematiky u nás i ve světě a shrnuje základní požadavky na aplikaci, která bude sloužit pro zpracování, udržování i prezentaci celého systému. Ukazuje také základní možnosti technického řešení celé aplikace a předkládá doporučení pro její realizaci. Praktickým výstupem práce je vytvořený funkční vzorek aplikace dle prezentovaných doporučení. Součástí práce jsou také ukázky použití vytvořené aplikace na skutečných prostorových objektech. Prezentováno je zpracování jednoduchého testovacího objektu i skutečné využití aplikace v praxi. Konkrétně pak zpracování části Karlova mostu v Praze a celé mostní konstrukce mostu Delal v Irácké oblasti a městě Zakho.
dc.description.abstractThe presented dissertation is concerned with problems of the application proposal for the complete management of the spatial information system designed for historical monuments and buildings. It outlines the current state in this field in the Czech Republic as well as other countries and summarizes elementary requirements on the application which will be used for processing, maintenance and presentation of the whole system. It also shows basic options of the technical solution for the whole application and presents a proposal for its implementation. The practical outcome of the work consists in the functional application sample in accordance with the presented proposal. Samples of the application used on actual spatial objects are also a part of the work. In this thesis there are presented both the processing of a simple testing object and the real use of the application in the practice, i.e. processing of a part of the Charles´ Bridge and the whole bridge construction of Delal Bridge in the town of Zakho in the Iraqi area.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subject3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most, Photopa, 3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge, Photopacze
dc.titleProstorový informační systém památkového objektu
dc.titleThree-dimensional information system for historical monuments documentationeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-06-06T00:22:48Z
dc.date.accepted2012-03-29 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra mapování a kartografiecze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record