Show simple item record

Detection of IoT Malware in Computer Networksdc.contributor.advisorHynek Karel
dc.contributor.authorDaniel Uhříček
dc.date.accessioned2021-06-04T22:52:23Z
dc.date.available2021-06-04T22:52:23Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-1065782192205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94501
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou IoT malwaru a možnostmi jeho detekce v počítačových sítích na úrovni monitoringu síťových toků. V~práci identifikujeme klíčové aspekty chování IoT malwaru a oddělěně prezentujeme možnosti jejich řešení. Práce navrhuje nový přístup pro detekce nakažených zařízení za použití kombinace síťových indikátorů. Navrhovaná metoda byla implementovaná ve formě softwarového prototypu, schopného zpracovávat reálný síťový provoz v NEMEA systému. Finální řešení bylo vyhodnoceno na anonymizovaných záchytech a aktuálních vzorcích malwaru.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with the problematics of IoT malware and the possibilities of its detection in computer networks using flow-based monitoring concepts. We exhibit solutions for each of the identified critical aspects of IoT malware network behavior separately. Furthermore, we propose a novel method to discover infected devices using a combination of network indicators. The proposed detection method was implemented in the form of a software prototype capable of processing real network traffic as part of the NEMEA system. The final solution was evaluated both on anonymized captures and up-to-date malware samples.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIoT malwarecze
dc.subjectbotnetcze
dc.subjectmonitorování síťových tokůcze
dc.subjectC&C komunikacecze
dc.subjectdetekce anomáliícze
dc.subjectIoT malwareeng
dc.subjectbotneteng
dc.subjectflow monitoringeng
dc.subjectC&C communicationeng
dc.subjectanomaly detectioneng
dc.titleDetekce IoT malware v počítačových sítíchcze
dc.titleDetection of IoT Malware in Computer Networkseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Jiří
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatika 2010cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record