Show simple item record

Mechanické vlastnosti perivaskulární tukové tkáně a její vliv na biomechaniku břišní aorty.dc.contributor.advisorHorný Lukáš
dc.contributor.authorTereza Gerdová
dc.date.accessioned2021-04-14T15:19:12Z
dc.date.available2021-04-14T15:19:12Z
dc.date.issued2021-04-01
dc.identifierKOS-510270361405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94161
dc.description.abstractThe dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. In the subsequent regression analysis, stress-strain data were fitted by the polynomial strain energy density. A constitutive model of adipose tissue was used in the analytical simulation of the inflation-extension behavior of the human abdominal aorta. The computational model was based on the theory of the bi-layered thick-walled tube. In addition to the effect of perivascular tissue, the effect of axial prestretch was also studied. It was found that the presence of perivascular tissue reduces the distensibility of the aorta. Axial prestretch applied to aortas embedded in adipose tissue had an effect opposite to that of adipose tissue. Axially prestrained aortas exhibited higher distensiblity than nonprestrained aortas. It was also shown that the perivascular envelope bears some portion of the pressure loading and thus reduces the mechanical stresses inside the wall of aorta. A similar effect was found for axial prestretch.cze
dc.description.abstractCílem této dizertační práce je ukázat, že perivaskulární tuková tkáň může významně měnit mechanický stav břišní aorty. Za tímto účelem byly provedeny jednoosé tahové testy s perivaskulární tukovou tkání. V následné regresní analýze byly napěťově-deformační křivky nafitovány pomocí polynomické hustoty deformační energie. Konstitutivní model perivaskulární tukové tkáně byl použit v analytické simulaci chování inflace-extenze lidské abdominální aorty. Výpočetní model byl založen na teorii dvouvrstvé silnostěnné válcové trubice. Kromě účinku perivaskulární tkáně byl také studován vliv axiálního předpětí. Bylo zjištěno, že přítomnost perivaskulární tkáně snižuje roztažnost aorty. Axiální předpětí, aplikované na břišní aortu zabudovanou v tukové tkáni, mělo opačný účinek než účinek tukové tkáně. Axiálně předepjaté aorty vykazovaly vyšší roztažnost než nepředepjaté aorty. Dále bylo ukázáno, že perivaskulární obal nese určitou část tlakového zatížení a tím snižuje mechanické napětí uvnitř stěny břišní aorty. Podobný účinek byl nalezen pro axiální předpětí.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectperivascular adipose tissuecze
dc.subjectabdominal aortacze
dc.subjectaortic pathologycze
dc.subjectuniaxial tensile testscze
dc.subjectYeoh modelcze
dc.subjecthyperelasticitycze
dc.subjectnonlinear behaviorcze
dc.subjectthick-walled bilayer tubecze
dc.subjectinflation-extension simulationcze
dc.subjectaxial prestretchcze
dc.subjectperivaskulární tuková tkáňeng
dc.subjectbřišní aortaeng
dc.subjectpatologie aortyeng
dc.subjectjednoosé tahové testyeng
dc.subjectYeoh modeleng
dc.subjecthyperelasticitaeng
dc.subjectnelineární chováníeng
dc.subjectsilnostěnná dvojvrstvá trubiceeng
dc.subjectinflačně-extenzní simulaceeng
dc.subjectaxiální předpětíeng
dc.titleMechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aortacze
dc.titleMechanické vlastnosti perivaskulární tukové tkáně a její vliv na biomechaniku břišní aorty.eng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBurša Jiří
theses.degree.disciplineBiomechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record