Show simple item record

Transfer of acquisition parameters between CTs maintaining image quality – feasibility studydc.contributor.advisorPtáček Jaroslav
dc.contributor.authorDavid Kozák
dc.date.accessioned2021-02-24T11:58:46Z
dc.date.available2021-02-24T11:58:46Z
dc.date.issued2021-02-06
dc.identifierKOS-981626720405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93663
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální měření k sestavení korekčních křivek. V úvodu práce byly zavedeny veličiny charakterizující kvalitu obrazu. Dále byly představeny některé akviziční parametry ovlivňující kvalitu obrazu a případné technické rozdíly, vedoucí k rozdílné kvalitě obrazu při použití stejných akvizičních parametrů. Důležitou částí práce byl popis některých plně referenčních metrik pro zhodnocení kvality obrazu. Pro výběr vhodných rekonstrukčních metod pro přenos akvizičních parametrů bylo naměřeno výkonové spektrum šumu. Za použití jednoduchého fantomu bylo provedeno několik měření pro určení korekčních křivek. Daná metoda pak byla zhodnocena měřením na antropomorfním fantomu.cze
dc.description.abstractMaster's thesis is focused on a possibility of acquisition parameters transfer between various CT systems. The goal of the work was to design a method for such a transfer and to carry out necessary experimental measurements for determination of these correction curves. In the introduction, measures to characterize image quality were defined. Nextly, acquisition parameters influencing image quality and possible technical differencies leading to different image quality provided the same acquisition parameters were introduced. Important section of the thesis was a description of several full-reference image quality metrics. For determination of suitable reconstruction methods for acquisition parameters transger, the noise power spectra were measured. Several measurements on a simple phantom were made and correction curves were obtained. Lastly, proposed method was evaluated on a anthropomorphic phantom.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýpočetní tomografiecze
dc.subjectkvalita obrazucze
dc.subjectpřenos akvizičních parametrůcze
dc.subjectiterativní rekonstrukcecze
dc.subjectvýkonové spektrum šumucze
dc.subjectComputed tomographyeng
dc.subjectimage qualityeng
dc.subjecttranslation of acquisition parameterseng
dc.subjectiterative reconstructioneng
dc.subjectnoise power spectrumeng
dc.titlePřenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosticze
dc.titleTransfer of acquisition parameters between CTs maintaining image quality – feasibility studyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSúkupová Lucie
theses.degree.disciplineRadiologická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record