Show simple item record

Issue of Pressure Losses of Duct Fittings in the Design of Ventilationdc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorFrantišek Augustin
dc.date.accessioned2021-02-24T11:56:46Z
dc.date.available2021-02-24T11:56:46Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084809738805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93582
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem vzduchotechnických rozvodů nuceného větrání v obytných budovách a jejich výpočty. Rešeršní část shrnuje základní informace o používaných typech potrubí a tvarovek. Stručně je popsán přístup k dimenzování potrubní sítě a teoretický postup výpočtu tlakových ztrát. Závěrem jsou porovnány různé způsoby výpočtu tlakových ztrát na konkrétním příkladu. Druhá část práce řeší návrh projektu vzduchotechniky horského hotelu ve stupni pro provedení stavby. Cílem práce je poukázat na odlišné hodnoty součinitelů vřazených odporů z různých zdrojů a jejich možný vliv na návrh a energetickou spotřebu ventilátoru.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with ductwork of mechanical ventilation systems in residential buildings and its related design calculations. The research part summarizes the basic info about the main types of ducts and duct fittings. The approach for designing duct systems along with theoretical calculation of pressure losses are briefly described. Various pressure loss calculation methods were compared on a particular case. The second part of this thesis contains a detail design documentation of ventilation system in a mountain resort hotel. The aim of this work is to point out varying values of pressure loss coefficients of duct fittings from different sources and their potential effect on design and energy consumption of a fan.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectpotrubícze
dc.subjecttvarovkycze
dc.subjecttlakové ztrátycze
dc.subjectventilationeng
dc.subjectventilation systemeng
dc.subjectductworkeng
dc.subjectduct fittingseng
dc.subjectpressure losseng
dc.titleProblematika tlakových ztrát tvarovek při projekci vzduchotechnikycze
dc.titleIssue of Pressure Losses of Duct Fittings in the Design of Ventilationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDošek Lukáš
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record