Show simple item record

Aspiration Smoke Detector and its Usagedc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorTomáš Kaločai
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:39Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:39Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808191805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93459
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na nasávací hlásiče kouře. Rešerše se zabývá popsání způsobu detekce a funkce nasávacího hlásiče kouře. Dále je věnována pozornost nasávacímu hlásiči firmy SIEMENS, na kterém je vysvětlen princip detekce nasávacích hlásičů kouře technologií duální vlnové délky, která je nejvíce citlivá a spolehlivá, co se detekce týče. Následně jsou popsány prostory pro využití nasávacího hlásiče kouře. V diplomové práci jsou dále porovnány rozdíly mezi ČSN EN 54-20 a náležitými americkými předpisy NFPA 72, NFPA 75, NFPA 76 a zároveň také v práci dochází k porovnání rozdílů české (ČSN EN 54-20) a americké zkušební normy UL 268. V praktické části je provedena simulace požáru v programu FDS prostoru vícepodlažního otevřeného atria hotelu. Pro modelování soustavy nasávacího hlásiče byl využit program ASPIRE Pipe Design Network Software od společnosti XTRALIS. Citlivostní analýza je součástí této práce. Závěrem jsou porovnány a vyhodnoceny dvě různé varianty uspořádání soustavy nasávacího hlásiče kouře.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses on the aspirating smoke detector (ASD). Research contains information about detection method and function of ASD. Furthermore, the ASD produced by the SIEMENS company is highlighted as it works with dual-optical wavelength technology providing the most sensitive and reliable detection. The paper also depicts premises and buildings, where is ASD fit to use. The thesis compares differences in approach between standard ČSN EN 54-20 and American Standards NFPA 72, NFPA 75, NFPA 76 and compares differences in testing of ASD devices between ČSN EN 54-20 and American Standards for testing UL 268. FDS software is used to create fire simulation in multi-storey hotel atrium. ASPIRE Pipe Design Network Software is used for ASD system design. Sensitivity analysis is also included in the thesis. The concluding part of the thesis compares and evaluates differences of two ASD systems in the hotel atrium based on their time of fire detection and placement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNasávací hlásič kouřecze
dc.subjectASDcze
dc.subjectpožárcze
dc.subjectFDScze
dc.subjectČSNcze
dc.subjectNFPAcze
dc.subjectULcze
dc.subjectAspirating smoke detectoreng
dc.subjectASDeng
dc.subjectfireeng
dc.subjectFDSeng
dc.subjectČSNeng
dc.subjectNFPAeng
dc.subjectULeng
dc.titleNasávací hlásič kouře a jeho použitícze
dc.titleAspiration Smoke Detector and its Usageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePavlík Tomáš
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record