Show simple item record

The Differences Between Mist Fire Extinguishing Systems and Sprinkler Fire Extinguishing Systemsdc.contributor.advisorKoubková Ilona
dc.contributor.authorLukáš Hrdý
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:50Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:50Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1084808203605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93449
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá sprinklerovým stabilním hasicím zařízením a mlhovým stabilním hasicím zařízením. Jako podklad k diplomové práci je využit projekt mlhového SHZ k danému objektu. Táto práce je rozdělena primárně na dvě části. V první částí je řešen projekt administrativní budovy. Pro srovnání k projektovému řešení mlhového SHZ z dostupného podkladu je vypracován i projekt sprinklerového SHZ. Projektová dokumentace je zhotovena na základě normy ČSN EN 12845 a norem souvisejících. V druhé části práce je zpracována rešerše na základě současného stavu poznatků pro oba řešené systémy SHZ. Práce je zaměřena hlavně na složení, dělení a navrhování sprinklerového a mlhového SHZ, kde je možné vidět rozdíly mezi těmito dvěma aktivními hasicími zařízeními. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody řešených SHZ. Součástí rešerše jsou také dva konkrétní modely v programu FDS. První model simuluje účinnost sprinklerového a mlhového SHZ na požárním úseku studovny z řešeného projektu. Druhý model se zabývá srovnáním těchto systémů na příkladu hotelového pokoje.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a sprinkler fixed fire extinguishing system and water mist fixed fire extinguishing system. The project of the water mist FFES for the given object is used as a basis for the diploma thesis. This work is divided primarily into two parts. The first part of this work deals with the project of an administrative building. A project of sprinkler FFES is also prepared as o comparison to the solution which use water mist FFES. The project documentation is made on the basis of the ČSN EN 12845 standard and it is related standards. The main idea of second part of the work is about current state of knowledge for both FFES systems. The work is mainly focused on the composition, division and design of sprinkler and water mist FFES, where it is possible to see the differences between these two active fire extinguishers. Furthermore, the advantages and disadvantages of the solved FFES are described here. This work also includes two specific models in the FDS program. The first model simulates the efficiency of sprinkler and water mist FFES in the fire zone of the study room from the solved project. The second model deals with the comparison of these systems on the example of a hotel room.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožární ochranacze
dc.subjectaktivní požární ochranacze
dc.subjectstabilní hasicí zařízenícze
dc.subjectvodní mlhacze
dc.subjectsprinklercze
dc.subjecthlavicecze
dc.subjectaktivacecze
dc.subjectnavrhovánícze
dc.subjectFDScze
dc.subjectFire safety; active fire protection; fixed fire extinguishing system; water misteng
dc.subjectsprinkler; heads; activation; design; FDSeng
dc.titleSrovnání stabilního hasicího zařízení mlhového a sprinklerovéhocze
dc.titleThe Differences Between Mist Fire Extinguishing Systems and Sprinkler Fire Extinguishing Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMudruňka Jan
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record