Show simple item record

Partially fire-protected constructiondc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorPatrik Dobrovolný
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:33Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:33Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808188205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93442
dc.description.abstractPráce shrnuje problematiku pasivní požární ochrany ocelových konstrukcí. Jsou popsány druhy pasivní požární ochrany a materiálové vlastnosti ochrany a ocelových prvků. Dále jsou porovnány studie částečně požárně chráněných ocelových konstrukcí a shrnuty výsledky ze studií. V druhé části práce je popsán požární experiment, připraven numerický model pomocí Ansys Mechanical a analytický model. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a je doporučena délka částečné požární ochrany 500 mm.cze
dc.description.abstractThe work summarizes the passive fire protection of steel structures. Types of passive fire protection and material properties of fire protection and steel elements are described. Furthermore, studies of partially fire-protected steel structures are summariesed and the results are compared. The second part describes the fire experiment, prepared a numerical model by Ansys Mechanical and an analytical model. At the end of the work, the results are summarized and the partial fire protection 500 mm is recommended.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožárcze
dc.subjectocelová konstrukcecze
dc.subjectpasivní požární ochranacze
dc.subjectanalýza přestupu teplacze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectčástečná požární ochranacze
dc.subjectFireeng
dc.subjectsteel constructioneng
dc.subjectpassive fire protectioneng
dc.subjectheat transfer analysiseng
dc.subjectfinite element methodpartial fire-protectioneng
dc.subjectpartial fire-protectioneng
dc.titleČástečně požárně chráněné konstrukcecze
dc.titlePartially fire-protected constructioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrlín Martin
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record