Show simple item record

Analysis of a Timber Joint with a Double-Sided Punched Metal Plate Fastener Embedded between Timber Elementsdc.contributor.advisorVelebil Lukáš
dc.contributor.authorPetra Schindlerová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:09Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:09Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifierKOS-986990311005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93431
dc.description.abstractCílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým požárem. Zpracována je tepelná analýza, která sestává z analytického výpočtu, požárního experimentu a numerické simulace. Únosnost dřevěných prvků za požáru je posuzována metodou redukovaného průřezu podle Eurokódu 5. Požární odolnost ocelové desky je určena dobou dosažení kritické teploty podle Eurokódu 3. Požární experiment byl proveden ve středně-rozměrové zkušební peci. Pro numerickou simulaci byl zvolen software využívající metodu konečných prvků. Klasifikační doba požární odolnosti konstrukce se splněním kritéria R je předpokládána v délce 20 minut, stanoveno na základě výpočtů podle Eurokódů. Práce přináší podrobnější výsledky teplotní analýzy spoje dřevěných prvků se styčníkovou deskou s oboustranně prolisovanými trny.cze
dc.description.abstractThe aim of this paper is a determination of the fire resistance of a timber joint with a double-sided punched metal plate fastener embedded between two timber elements. A joint of timber members in tension under standard fire curve loading is considered. An elaborated thermal analysis consists of an analytical calculation, a fire experiment and a numerical simulation. The load bearing capacity of the timber members under fire conditions is assessed by reduced cross-section method according to Eurocode 5. The fire resistance of the steel member is defined by the time of reaching the critical temperature according to Eurocode 3. The fire experiment was performed in an intermediate-scale test furnace. The software uses finite element analysis was chosen for simulation. Fire resistance meeting the criteria R is expected for 20 minutes, based on analytical solution according to Eurocodes. This paper presents detailed thermal analysis results of a timber joint with a double-sided punched metal plate fastener embedded between two timber elements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectocelcze
dc.subjectspojcze
dc.subjectspojovací prostředekcze
dc.subjectocelová deska s oboustranně prolisovanými trnycze
dc.subjectpožárcze
dc.subjectpřenos teplacze
dc.subjecttepelná analýzacze
dc.subjectexperimentcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectpožární odolnostcze
dc.subjecttimbereng
dc.subjectsteeleng
dc.subjectjointeng
dc.subjectfastenereng
dc.subjectdouble-sided punched metal plateeng
dc.subjectfireeng
dc.subjectheat transfereng
dc.subjectthermal analysiseng
dc.subjectexperimenteng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectfire resistanceeng
dc.titleAnalýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvkycze
dc.titleAnalysis of a Timber Joint with a Double-Sided Punched Metal Plate Fastener Embedded between Timber Elementseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJána Tomáš
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record