Show simple item record

Stability analysis of laminate platesdc.contributor.advisorMareš Tomáš
dc.contributor.authorOndřej Studničný
dc.date.accessioned2021-02-24T11:52:32Z
dc.date.available2021-02-24T11:52:32Z
dc.date.issued2021-02-06
dc.identifierKOS-985499175305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93414
dc.description.abstractTato diplomová práce přináší přehled základních analytických výpočtů kritické síly pro ztrátu stability kompozitových materiálů. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. Teoretická část obsahuje popis principů ztráty stability, seznámení s problematikou klasické laminátové teorie a odvození ohybové analýzy desek a kritické síly pro ztrátu stability materiálu. Praktická část obsahuje provedené výpočty kritické síly pro izotropní a ortotropní desky pomocí přímého a energetického řešení principem minima potenciální energie.cze
dc.description.abstractThis thesis provides an overview of basic analytical calculations of the critical forces for buckling for composite materials. Document is split into theoretical and computational part. The theoretical part describes principle of buckling, introducing of classical lamination theory, including bending analysis and buckling calculations. The practical part demonstrates calculations of the critical force for buckling for isotropic and orthotropic composite plates by direct solution, as well as energetic solution based on the principle of minimum potential energy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectztráta stabilitycze
dc.subjectlaminátová deskacze
dc.subjectsymetrický laminátcze
dc.subjectjednosměrný laminátcze
dc.subjectlaminátová teoriecze
dc.subjectbuckling of laminated plateseng
dc.subjectlaminate plateseng
dc.subjectsymmetric laminateeng
dc.subjectunidirectional compositeeng
dc.subjectlamination theoryeng
dc.titleAnalýza stability laminátových desekcze
dc.titleStability analysis of laminate plateseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePadovec Zdeněk
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record