Show simple item record

Pipe flow of non-Newtonian complex slurries

dc.contributor.advisorMatoušek Václav
dc.contributor.authorMikoláš Kesely
dc.date.accessioned2021-02-20T23:19:12Z
dc.date.available2021-02-20T23:19:12Z
dc.date.issued2021-02-21
dc.identifierKOS-728740760505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93339
dc.description.abstractTato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových vlastností. Na základě provedených experimentů byl zkoumán přechod mezi laminárním/turbulentním prouděním a vznik nepohyblivého lože na dně potrubí (kritická rychlost). Experimentální analýza vlivu pevných částic na přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním ukazuje jasný vliv hrubých zrn. Pro výpočet tlakových ztrát třením při proudění komplexních směsí v potrubí je v této práci prezentována modifikace tříkomponentního modelu, který byl kalibrován a validován na datech vlastních i poskytnutých nezávislými organizacemi.cze
dc.description.abstractThis work deals with flows of non-Newtonian complex slurries in pipes. Unique and extensive experimental data base covering wide ranges of slurry properties and flow conditions using a laboratory analogue located at the Water Engineering Laboratory of the Czech Technical University in Prague was created. Techniques of predicting the laminar/turbulent transition and deposition limit velocity of coarse particles in non-Newtonian medium were investigated. Experimental analysis of effect of coarse particles on the laminar/turbulent transition shows an evident influence of coarse particles. Furthemore, a reliable and robust three-component model for frictional head loss in turbulent flows of complex slurries was presented. This model was calibrated and validated using own and provided independent experimental data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNenewtonské kapalinycze
dc.subjectreologické parametrycze
dc.subjectkritická rychlostcze
dc.subjectpřechod mezi laminárním a turbulentním prouděnímcze
dc.subjectproudění směsícze
dc.subjecttlakové ztráty třenímcze
dc.subjectpredikční model pro určení tlakových ztrát třenímcze
dc.subjectNon-Newtonian liquidseng
dc.subjectrheological propertieseng
dc.subjectdeposition limit velocityeng
dc.subjectlaminar/turbulent transitioneng
dc.subjectcomplex slurrieseng
dc.subjectfrictional head losseng
dc.subjectpredictive modelling of friction losseseng
dc.titleProudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinoucze
dc.titlePipe flow of non-Newtonian complex slurrieseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeHavlík Vladimír
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record