Show simple item record

Airworthiness requirement in aeroelasticitydc.contributor.advisorKratochvíl Aleš
dc.contributor.authorJan Semerák
dc.date.accessioned2021-02-04T23:51:29Z
dc.date.available2021-02-04T23:51:29Z
dc.date.issued2021-02-04
dc.identifierKOS-859008033705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93151
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní divergence a whirl flutter. Přehled a shrnutí se týká předpisů civilních i vojenských letounů včetně kategorií kluzáků, vrtulníků, velmi lehkých a ultralehkých letadel a UAV, platných v České republice. Dále porovnání požadavků předpisů platných v České republice s předpisy vybraných národních a nadnárodních leteckých úřadů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on creating an overview and summary of aviation regulation requirements for demonstrating the aircraft resistance to aeroelastic phenomena such as Flutter, Control reversal, Torsional divergence, and Whirl flutter. The overview and summary concerns regulation of civil and military aircrafts including gliders, rotorcrafts, very and ultralight aircrafts and UAV, valid in Czech Republic. The following is a comparison of requirements valid in Czech Republic with the regulation of selected national and multinational aviation authorities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectletecké předpisycze
dc.subjectaeroelastické jevycze
dc.subjectporovnání požadavků předpisůcze
dc.subjectpevnost vůči aeroelastickým jevůmcze
dc.subjectaviation regulationeng
dc.subjectaeroelastic phenomenaeng
dc.subjectcomparison of regulatory requirementseng
dc.subjectstrength due to aeroelastic phenomenaeng
dc.titlePožadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounucze
dc.titleAirworthiness requirement in aeroelasticityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSlavík Svatomír
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record