Show simple item record

Web skimming analysisdc.contributor.advisorZíka Jan
dc.contributor.authorPavlína Kopecká
dc.date.accessioned2021-01-29T23:51:31Z
dc.date.available2021-01-29T23:51:31Z
dc.date.issued2021-01-29
dc.identifierKOS-962290767905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92896
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá útoky na internetové obchody, zaměřuje se konkrétně na útok nazvaný web skimming. Při tomto útoku útočníci upraví zdrojový kód webové stránky a k odcizení platebních údajů dochází přímo v prohlížeči uživatele. Práce analyzuje zranitelnosti, které jsou využívány k napadnutí webových stránek, způsoby, jakými je škodlivý kód ukryt ve zdrojovém kódu internetového obchodu, a metody odcizení platebních údajů. Navrhuje způsoby obrany před web skimming útoky a implementuje doplněk do prohlížeče, jehož cílem je těmto útokům zabránit.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is about attacks on e-commerce websites. It focuses on a method called web skimming, which uses modifications of website source code and steals customers' payment card data directly from the browser. This work analyzes vulnerabilities that are abused for infiltration of websites, the ways how to hide malicious code in the website source code and the methotds of stealing payment data. It proposes ways to defend against web skimming attacks and implements a browser add-on to prevent these attacks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectweb skimmingcze
dc.subjectdetekcecze
dc.subjectzranitelnosti webových stránekcze
dc.subjectútoky na internetové obchodycze
dc.subjectweb skimmingeng
dc.subjectdetectionseng
dc.subjectwebsites vulnerabilitieseng
dc.subjectattacks on e-commerce websiteseng
dc.titleAnalýza web skimmingucze
dc.titleWeb skimming analysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKokeš Josef
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record