Show simple item record

Modular Data Stream Anonymizerdc.contributor.advisorKnap David
dc.contributor.authorVojtěch Skalák
dc.date.accessioned2021-01-29T00:42:10Z
dc.date.available2021-01-29T00:42:10Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.identifierKOS-1183193996105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92878
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám modulární anonymizací streamu dat. Cílem bylo vytvořit modulární anonymizér, který dokáže zpracovat data různých formátů. Práce je rozdělena na dvě části. Nejprve jsem v teoretické části popsal různé přístupy k anonymizaci a detekci citlivých údajů. Následně jsem analýzou existujících řešení anonymizace a detekce pro různé typy dat navrhl postup pro implementaci anonymizéru. Na základě těchto analýz jsem v praktické části práce implementoval a otestoval modulární anonymizér. K anonymizéru jsem implementoval moduly pro vstupní a výstupní formát dat a modul pro detekci veřejných IPv4 adres.cze
dc.description.abstractMy bachelor thesis study the problem of modular anonymizer of data stream. The goal was to create modular anonymizer, which could process multiple data formats. The thesis is divided into two parts. First, in the theoretical part, I described several anonymization and sensitive data detection methods. Then I analyzed existing solutions for data detection and anonymization for several data types to design implementation of the modular anonymizer. Based on the theoretical part, I implemented and tested modular anonymizer in practical part of the thesis. With the anonymizer, I implemented modules for input and output data formats and one module for public IPv4 addresses detection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanonymizace datcze
dc.subjecttelekomunikační datacze
dc.subjectanonymizace proudu datcze
dc.subjectmodulární anonymizacecze
dc.subjectbezpečnost datcze
dc.subjectzpracování datcze
dc.subjectdata anonymizationeng
dc.subjecttelecomunication dataeng
dc.subjectdata stream anonymizationeng
dc.subjectmodular anonymizationeng
dc.subjectdata securityeng
dc.subjectdata processingeng
dc.titleModulární anonymizér streamu datcze
dc.titleModular Data Stream Anonymizereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFesl Jan
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record