Show simple item record

Personal Finance Management Mobile App for iOSdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorHoang Anh Ngo
dc.date.accessioned2021-01-29T00:41:33Z
dc.date.available2021-01-29T00:41:33Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.identifierKOS-862365887605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92869
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace pro platformu iOS pro správu financí a rozpočtů. V práci jsou analyzovány konkurenční aplikace s důrazem na jejich uživatelské rozhraní, výhody a nevýhody. Podrobněji jsou popsány především hlavní nedostatky konkurečních řešení, které výsledná aplikace řeší. Následující kapitoly pojednávají o procesech dle klasického softwarového inženýrství (návrh, implementace a testování). Výsledkem práce je funkční mobilní aplikace, díky níž budou uživatelé schopni jednoduše spravovat své finance a rozpočty, čímž zjistí své finanční zvyky a návyky a naučí se lépe hospodařit se svými penězi.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis addresses an analysis, design, and implementation of a mobile application for finance management and budgeting on the iOS platform. The thesis analyzes other competitive applications with emphasis on their user interface, advantages and disadvantages. In particular, their main drawbacks, which this work solves, are described in more detail. The following chapters provide a description of the software engineering processes (design, implementation, and testing). The result of the thesis is a functional mobile application, thanks to which the users will be able to manage their finances and budgets easily. Realizing their financial habits, they will be ready to manage them better.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectiOScze
dc.subjectsprávacze
dc.subjectfinancecze
dc.subjectrozpočetcze
dc.subjectMVVMcze
dc.subjectSwiftcze
dc.subjectmobile applicationeng
dc.subjectiOSeng
dc.subjectmanagementeng
dc.subjectfinanceeng
dc.subjectbudgeteng
dc.subjectMVVMeng
dc.subjectSwifteng
dc.titleiOS mobilní aplikace pro správu osobních financí a rozpočtucze
dc.titlePersonal Finance Management Mobile App for iOSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGlazar Filip
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record