Show simple item record

Nets Time Coordination Public Transportation in Pardubicedc.contributor.advisorTeichmann Dušan
dc.contributor.authorPetra Staňková
dc.date.accessioned2021-01-16T23:51:24Z
dc.date.available2021-01-16T23:51:24Z
dc.date.issued2021-01-16
dc.identifierKOS-1209098843305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92594
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační přístupy vhodné k řešení tohoto problému, dále navrhnout matematický model pro síťovou časovou koordinaci spojů veřejné hromadné dopravy ve dvou přestupních uzlech MHD Pardubice, na jeho základu provést výpočetní experiment a zhodnotit výsledky dosažené ve výpočetních experimentech.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis Nets time coordination public transportion in Pardubice deals with problems of a nets time coordination of transfer linkage in conditions of the system of a public transport in Pardubice. The subject of this diploma thesis is to analyze the present condition of the transfer linkage, characterize suitable optimization methods for this matter, design a mathematical model of the nets time coordination in two transfer hubs, made a computing experiment on its base and compare the calculated solution with the existing solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPardubicecze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjectpřestupní vazbycze
dc.subjectpřestupní uzelcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectmatematický modelcze
dc.subjectXpress-IVEcze
dc.subjectPardubiceeng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjecttransfer linkageeng
dc.subjecttransfer hubeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectmathematical modeleng
dc.subjectXpress-IVEeng
dc.titleSíťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicíchcze
dc.titleNets Time Coordination Public Transportation in Pardubiceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKoháni Michal
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record