Show simple item record

Application of Predictive Diagnostics in Tunnelsdc.contributor.advisorTichý Tomáš
dc.contributor.authorMalvína Benešová
dc.date.accessioned2021-01-10T23:51:23Z
dc.date.available2021-01-10T23:51:23Z
dc.date.issued2021-01-10
dc.identifierKOS-985798787705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92496
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, vysvětluje pojmy spojené s analýzou rizik a její metody. Dále vysvětluje spolehlivost systému a pojmy jako spolehlivostní ukazatele a spolehlivostní zkoušky. Na konci práce se zabýváme návrhem a popisem vhodných metod diagnostiky a spolehlivosti pro predikci stavu subsystémů technologií v tunelech.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyses the current state of application of diagnostics and predictions and approaches to reliability models for tunnel technologies. The thesis defines tunnel as a system, describes the terms associated with risk analysis and methods. It also explains reliability of systems and terms like system reliability and reliability models. At the end of the thesis we work with the design and description of appropriate methods of diagnosis and reliability for predicting the state of technology of the subsystems in tunnels.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjectprediktivní diagnostikacze
dc.subjectrizikacze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectspolehlivostcze
dc.subjectspolehlivostní modelycze
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectpredictive diagnosiseng
dc.subjectriskseng
dc.subjecthazardseng
dc.subjectrisk managementeng
dc.subjectreliabilityeng
dc.subjectsystem reliabilityeng
dc.subjectreliability modelseng
dc.titleUplatnění prediktivní diagnostiky v tunelechcze
dc.titleApplication of Predictive Diagnostics in Tunnelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠmerda Tomáš
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record