Show simple item record

Construction of the auxiliary exoskeleton of the lower limbdc.contributor.advisorKutílek Patrik
dc.contributor.authorPetr Šrotýř
dc.date.accessioned2020-11-04T13:52:53Z
dc.date.available2020-11-04T13:52:53Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-985501482005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91635
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem, realizací a otestováním konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny. Exoskelet dolní končetiny je navržen v souladu s pohybovými možnostmi dolních končetin a obsahuje podpěrnou konstrukci zahrnující klouby a chodidla. V práci je popsáno vhodné umístění akčních členů na konstrukci a uveden návrh přenosu momentových účinků na končetinu. Dále je uvedena kinematická a pevnostní analýza konstrukce, a ukázána hmotnostní optimalizace s ohledem na odlišné váhové kategorie populace. Na základě výsledků je popsána realizovaná reálná konstrukce pro vybranou váhovou kategorii populace. Pro navrženou konstrukci je vytvořen návod použití pomocného exoskeletu v praxi.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design, implementation and testing of the construction of the auxiliary exoskeleton of the lower limb. The exoskeleton of the lower limb is designed in accordance with movement possibilities of the lower limbs and contains a support structure including joints and feet. Thesis describes the appropriate placement for the transmission of momentary effects on limb. The kinematic and strength analysis of the structure is presented, and the mass optimization with respect to different weight categories of population is shown. Based on result is described realized construction for the selected weight category. For the use of the auxiliary exoskeleton in practice was created use manual.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkolenní kloubcze
dc.subjectexoskeletcze
dc.subjectrehabilitacecze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectdolní končetinycze
dc.subjectKnee jointeng
dc.subjectexoskeletoneng
dc.subjectrehabilitationeng
dc.subjectconstructioneng
dc.subjectlower limbseng
dc.titleKonstrukce pomocného exoskeletu dolní končetinycze
dc.titleConstruction of the auxiliary exoskeleton of the lower limbeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřivánek Václav
theses.degree.disciplineInformační a komunikační technologie v lékařstvícze
theses.degree.grantorspolečné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UKcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record