Show simple item record

Course for training in IT securitydc.contributor.advisorBrechlerová Dagmar
dc.contributor.authorTomáš Krajča
dc.date.accessioned2020-10-15T20:52:23Z
dc.date.available2020-10-15T20:52:23Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-773337257805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91218
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je vytvořit teoretický kurz a k němu příslušný praktický materiál zaměřený na edukaci zdravotnického personálu v rámci kybernetické bezpečnosti. Zejména se jedná o pochopení problematiky autentizace, elektronických certifikátů, antivirové ochrany a škodlivého malwaru a poslední část tvoří dotazník, který byl předložen zdravotnickému personálu, zejména lékařům a sestrám s cílem identifikovat jejich současné znalosti a problémy související s používáním výpočetní techniky. Jednotlivé kapitoly byly vybrány tak, aby aktualizovaly již obhájené práce s podobným tématem, a také pro vytvoření několika nových témat. Výsledkem je teoretický materiál a praktické návody vztahující se k teoretickým kapitolám a také vyhodnocení dotazníku.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to create a theoretical curse with practical exercises. It is focused to education of medical staff in cyber security. In thesis are described problematics about authentication, electronic certificates, antivirus protection and malware and the last part of thesis is dedicated to questionnaire. The questionnaire was given to medical staff, doctors and nurses to identify actual problems with using computing systems and to identify their common knowledge of cyber security. Every topic was selected to update passed bachelor's theses based on similar way and to create new interesting topics. Result will be a theoretical part and practical exercises related to selected theoretical topics and as the last part is the result of questionnaire.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutentizacecze
dc.subjectelektronický podpiscze
dc.subjectzálohovánícze
dc.subjectmalwarecze
dc.subjectAuthenticationeng
dc.subjectelectronic signatureeng
dc.subjectbackupeng
dc.subjectmalwareeng
dc.titleKurs pro školení v IT bezpečnosticze
dc.titleCourse for training in IT securityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMoll Ivo
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record