Show simple item record

Counterballancing of Vertical moving Masses With Use of Rotation Hydromotor

dc.contributor.advisorBubák Antonín
dc.contributor.authorŠtěpán Fiala
dc.date.accessioned2020-10-10T17:19:15Z
dc.date.available2020-10-10T17:19:15Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifierKOS-421162612705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91033
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá metodami a přístupy snižování nároků kladených na pohony vertikálních pohybových os obráběcích strojů. Poskytuje přehled dosavadně užívaných průmyslových mechanismů. Hlavní pozornost je věnována principu vyvažování využívajícího jako zdroj síly rotační hydromotor, který má z pohledu užitných vlastností mnoho výhod. V průběhu práce byly identifikovány i negativní vlastnosti rotačních hydromotorů. Disertační práce prezentuje propojenou sestavu pohonu servoelektrického pohonu a servohydraulického pohonu, který v práci zmíněné neduhy odstraňuje.cze
dc.description.abstractThis dissertation thesis deals with methods to reduce the influence of gravitational force on machine tool vertical feed axes. It provides an overview of existing counterbalancing mechanisms that are used in industrial applications. The main focus is on an existing solution that uses a rotary piston hydromotor, which has a number of advantageous properties. However, its significant torque ripple limits the practical application in machine tools. This diserattiton thesis presents a method of connected servo-electric and servo-hydraulic drive control that overcomes the shortcomings of the original solutions and allows practical deployment on vertical feed axes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObráběcí strojcze
dc.subjectgravitační účinky na pohyblivé hmotycze
dc.subjectvyvažovací mechanismuscze
dc.subjectregulace rotačního hydromotorucze
dc.subjectMachine Tooleng
dc.subjectGravity Forces demand on Moving Masseseng
dc.subjectCounteballancing Mechanismeng
dc.subjectRotary Piston Hydromotor Controleng
dc.titleVyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotorucze
dc.titleCounterballancing of Vertical moving Masses With Use of Rotation Hydromotoreng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeSkalla Jan
theses.degree.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record