Show simple item record

URBAN BLOCK IN THE FORTRESS OF TEREZÍN

dc.contributor.advisorStempel Ján
dc.contributor.authorWalbert Schmirler
dc.date.accessioned2020-09-16T08:51:30Z
dc.date.available2020-09-16T08:51:30Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-866637228605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90795
dc.description.abstractTématem diplomové práce je novostavba městského bloku uvnitř terezínské pevnosti, tedy více než dvě stě let staré urbanistické struktury. Jde o poslední krok v ambiciózním plánu na záchranu a zajištění opětovného fungování města, jehož úspěšnost je zcela závislá na citlivé práci s jedinečným historickým kontextem.cze
dc.description.abstractThe master’s thesis subject is a new city block proposal inside Terezín, a military fortress with more than two hundred year old urban structure. It is the last step in an ambitious plan to save and establish a functional city once again, where the outcome is determined by a thoughtful handling of its unique historical context.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTerezíncze
dc.subjectpevnostcze
dc.subjectbarokocze
dc.subjectměstský blokcze
dc.subjectřadový důmcze
dc.subjectvnitroblokcze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectTerezineng
dc.subjectfortresseng
dc.subjectbaroqueeng
dc.subjecturban blockeng
dc.subjecttownhouseeng
dc.subjectcourtyardeng
dc.subjecthousingeng
dc.titleMĚSTSKÝ BLOK V PEVNOSTI TEREZÍNcze
dc.titleURBAN BLOCK IN THE FORTRESS OF TEREZÍNeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSmetana Jindřich
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record