Show simple item record

Study of transmutation detector characteristicsdc.contributor.advisorViererbl Ladislav
dc.contributor.authorMarie Freibergová
dc.date.accessioned2020-09-14T08:51:14Z
dc.date.available2020-09-14T08:51:14Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifierKOS-878589389605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90739
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich použití. Dále popisuje nejistoty plynoucí z použití dat uvedených v knihovnách jaderných dat. Pro odhad přibližné koncentrace transmutovaných nuklidů je použit výpočetní program MCNP. S využitím již provedeného experimentu na reaktoru LVR-15 jsou srovnány výsledky obdržené pomocí výpočetního programu MCNP, reálného využití transmutačních detektorů s využitím hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů a výpočtů založených na znalosti neutronového spektra pomocí aktivačních detektorů.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with transmutation detectors. It covers the principle of these detectors and possible nuclear reactions that can be used and that lead to desirable transmuted nuclides, their required properties, and some limitations in their use. Then, the thesis describes uncertainties arising from using data from nuclear data libraries. Monte Carlo N-Particle Transport Code is used for the estimation of the concentration of transmuted nuclides. Using results from the already executed experiment at the LVR-15 reactor, the thesis includes the comparison of data that were received by three different methods, these being the use of MCNP, then a method based on transmutation detectors and second ion mass spectrometry, and also calculations using a known neutron spectrum (obtained by using activation detectors).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttransmutační detektorycze
dc.subjectMCNPcze
dc.subjectknihovny jaderných datcze
dc.subjecttransmutation detectorseng
dc.subjectMCNPeng
dc.subjectnuclear data librarieseng
dc.titleStudium vlastností transmutačních detektorůcze
dc.titleStudy of transmutation detector characteristicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomandl Ivo
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record