Show simple item record

Assessment of Using the V2X Technology as an Appropriate Traffic Data Sourcedc.contributor.advisorŠrotýř Martin
dc.contributor.authorMartin Vacenovský
dc.date.accessioned2020-09-11T22:51:34Z
dc.date.available2020-09-11T22:51:34Z
dc.date.issued2020-09-11
dc.identifierKOS-1085426112405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90716
dc.description.abstractCílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti aktuálně používaným detekčním prvkům v České republice. Tato práce tedy obsahuje rešerši základních dopravních veličin a dále nejpoužívanější metody detekce v České republice. Dále práce obsahuje základní popis kooperativních systémů hlavně v oblasti související s měřením dopravních veličin. Následně jsou klasické metody sběru dat porovnány s možnostmi sběru v oblasti kooperativních systémů. Závěrem je na reálných vzorcích dat ukázáno, jakým způsobem lze danou veličinu získat.cze
dc.description.abstractThe aim of the bacherol thesis “Assessment of use V2X technologies as an appropriate source” is analyze that V2X technologies can provide more, or at least a comparable amount of basic traffic parameters compared to detection elements currently used in the Czech republic. This thesis includes survey of basic traffic elements and of the most used detection methods in Czech republic. Furthermore, the basic description of cooperative intelligent systems, especially in domain related to detection of traffic parameters are also part of this thesis. Subsequently are currently used detection methods compared with possibilities to obtain the basic traffic parameters in domain of cooperative systems. Finally is showed on the real data samples, how to obtain specific traffic parameter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectC-ITScze
dc.subjectV2Xcze
dc.subjectdetekcecze
dc.subjectsběr dopravních datcze
dc.subjectC-ITSeng
dc.subjectV2Xeng
dc.subjectdetectioneng
dc.subjecttraffic data collectioneng
dc.titlePosouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních datcze
dc.titleAssessment of Using the V2X Technology as an Appropriate Traffic Data Sourceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMalý Matěj
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record