Show simple item record

Design of a system solution for realization of evaluation of the C-ROADS CZdc.contributor.advisorLokaj Zdeněk
dc.contributor.authorMichal Mlada
dc.date.accessioned2020-09-11T22:51:28Z
dc.date.available2020-09-11T22:51:28Z
dc.date.issued2020-09-11
dc.identifierKOS-979253165105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90714
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho funkčnosti pro C-Roads CZ. Následně je rámec rozebrán a jsou provedeny experimenty pro dva vybrané use-case. Výsledky hodnocení jsou analyzovány a je vyhodnocen dopad jednotlivých případů použití na testované řidiče.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design the robust framework for evaluation of cooperative systems in C-Roads from the point of view of their impact and benefit for users. The thesis contains a proposal of evaluation framework and its functionality verification for C-Roads CZ. Subsequently, the framework is disassembled, and an experiment is performed for two selected use-cases. The results of the evaluation are analysed and the impact of individual use cases on the tested drivers is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKooperativní systémycze
dc.subjectEvaluacecze
dc.subjectHodnocení dopadůcze
dc.subjectHodnocení přijetí uživatelecze
dc.subjectC-Roadscze
dc.subjectC-ITScze
dc.subjectCooperative systemseng
dc.subjectEvaluationeng
dc.subjectImpact Assessmenteng
dc.subjectUser Acceptanceeng
dc.subjectC-Roadseng
dc.subjectC-ITSeng
dc.titleNávrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZcze
dc.titleDesign of a system solution for realization of evaluation of the C-ROADS CZeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVolný Martin
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record