Show simple item record

Categorization and Statistic Evaluation of Criminal Acts Against Civil Aviationdc.contributor.advisorVokáč Roman
dc.contributor.authorPetr Hajda
dc.date.accessioned2020-09-10T22:51:25Z
dc.date.available2020-09-10T22:51:25Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-878300132905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90655
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou protiprávních činů v letecké dopravě, která již několik desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje provozní aspekty civilního letectví po celém světě. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně otázce protiprávních činů v letecké dopravě z hlediska historie a zavedených bezpečnostních opatření, dále jejich typologii a v neposlední řádě možným příčinám. Část pojednává rovněž o obecné charakteristice mezinárodního terorismu, pro nějž je letecká doprava atraktivním cílem. Praktická část práce se věnuje návrhu způsobu kategorizace protiprávních činů pro možnost shromažďování, třídění a následného vyhodnocení statistických dat o protiprávních činech v letecké dopravě. Součástí práce je také příklad vyhodnocení dat o únosech letadel spáchaných po 11. září 2001.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the issues of criminal acts against civil aviation which affects the operational aspects of civil aviation for decades in a fundamental way all over the world. The introductory chapters are dedicated to the problems of criminal acts against civil aviation from a general standpoint comprising the history and security measures adopted, classification of criminal acts and their possible causes. A part of the thesis also concerns a general characterization of international terrorism for which the air transport poses an attractive target. The objective of the practical part of the thesis is a proposal of categorization of criminal acts against civil aviation for the purpose of collecting and sorting statistical data about criminal acts and their possible evaluation. The thesis also includes an example of the evaluation of the data about aircraft hijackings committed after 11 September 2001.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectletecká dopravacze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectprotiprávní činycze
dc.subjectterorismuscze
dc.subjectkategorizacecze
dc.subjectair transporteng
dc.subjectsecurityeng
dc.subjectcriminal actseng
dc.subjectterrorismeng
dc.subjectcategorizationeng
dc.titleKategorizace a statistické vyhodnocení protiprávních činů v letecké dopravěcze
dc.titleCategorization and Statistic Evaluation of Criminal Acts Against Civil Aviationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBlaha Richard
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record