Show simple item record

Advertising Psychology and Its Use To Support The Organization´s Imagedc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorFilip Rakovan
dc.date.accessioned2020-09-11T09:51:16Z
dc.date.available2020-09-11T09:51:16Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-884679182605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90639
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku image organizace a využití psychologie reklamy pro její podporu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické je vymezení základních pojmů v oblasti marketingu, psychologie reklamy a image. V praktické části je využito několik výzkumných technik, pomocí kterých je autor schopen odpovědět na výzkumné otázky. Byla analyzována image organizace a ke konci praktické části byly poskytnuty návrhy a doporučení pro vybranou organizaci s využitím psychologie reklamy. Byly sepsány také změny, které se udály na základě této diplomové práce, které mají vliv na pozitivní image organizace.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the issue of the image of the organization and the use of advertising psychology to support it. This work is divided into theoretical and practical part. The aim of the theoretical part is to define the basic concepts in the field of marketing, psychology of advertising and image. In the practical part, several research techniques are used, with which the author is able to answer research questions. The image of the organization was analysed and at the end of the practical part, suggestions and recommendations were provided for the organization that had been selected, using the psychology of advertising. Changes had been also mentioned, which took place based on this diploma thesis, which affect the positive image of the organization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectImage organizacecze
dc.subjectpsychologie reklamycze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectfiremní identitacze
dc.subjectorganizacecze
dc.subjectreklamacze
dc.subjectOrganization imageeng
dc.subjectPsychology of Advertisingeng
dc.subjectIdentity of The Firmeng
dc.subjectOrganizationeng
dc.subjectAdvertisingeng
dc.titlePsychologie reklamy a její využití pro podporu image organizacecze
dc.titleAdvertising Psychology and Its Use To Support The Organization´s Imageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJirkovská Blanka
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record