Show simple item record

A Comprehensive Model of Biometric Check-in System at LKPR Terminalsdc.contributor.advisorStojić Slobodan
dc.contributor.authorAleksandr Mikheev
dc.date.accessioned2020-09-09T22:51:46Z
dc.date.available2020-09-09T22:51:46Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifierKOS-1089439612505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90599
dc.description.abstractBakalářská práce „Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR“ se zabývá otázkou možnosti zavedení biometrického systému odbavení cestujících. Cílem práce je vytvoření a ohodnocení modelu biometrického odbavení cestujících na Letišti Václava Havla Praha. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou současný stav odbavení na LKPR, biometrické technologie, biometrické odbavení cestujících a jeho vliv na provoz Letiště Praha. Práce také uvede čtenáře do problematiky současných metod biometrického rozpoznávání a legislativní stránky využití biometrie.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis "Comprehensive model of biometric passenger check-in at LKPR terminals" deals with implementation of a biometric passenger check-in system. The main purpose of the thesis is creating and evaluating a comprehensive model of biometric check-in at Václav Havel Airport Prague. The thesis focuses on the main points such as the current state of check-in system at LKPR, biometric technologies, biometric check-in, and its impact on the airport operations. The thesis also introduces the reader to the issues of current methods for biometric recognition and the legislative aspects of the use of biometrics.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBiometriecze
dc.subjectodbavení cestujícíchcze
dc.subjectbiometrické odbavenícze
dc.subjectletištěcze
dc.subjectodbavenícze
dc.subjectBiometricseng
dc.subjectpassenger check-ineng
dc.subjectbiometric check-ineng
dc.subjectairporteng
dc.subjectcheck-ineng
dc.titleKomplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPRcze
dc.titleA Comprehensive Model of Biometric Check-in System at LKPR Terminalseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠedivá Kafková Markéta
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record