Show simple item record

Analysis of Contrails Formed by Aircraftdc.contributor.advisorLán Sébastien
dc.contributor.authorOndřej Kahoun
dc.date.accessioned2020-09-06T22:51:28Z
dc.date.available2020-09-06T22:51:28Z
dc.date.issued2020-09-06
dc.identifierKOS-779307604805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90555
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Analýza kondenzačních stop tvořených letadly“ je popis a analýza zaznamenaných kondenzačních stop a optimalizace systému pro analýzu kondenzačních stop, provozovaného Ústavem letecké dopravy fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Teoretická část se zabývá vznikem a vývojem kondenzačních stop a též popisem dat vysílaných letadly, využívaných systémem pro analýzu kondenzačních stop. Praktická část se zabývá vyhodnocením naměřených dat, vyhodnocením systému pro analýzu kondenzačních stop a optimalizací tohoto systému.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis called „The Analysis of Condensation Trails Formed by the Aircraft“ is focused on description and analysis of recorded condensation trails. The main part of my thesis is also focused on optimization of condensation trails analysis system which is operated by Institute of Air Transport, Faculty of Transport, Czech Technical University in Prague. The theoretical part of the bachelor thesis discusses about the creation and the development of condensation trails and also the description of aircraft transmitted data which are used by the condensation trails analysis system. The practical part of the thesis deals with evaluation of measured data, evaluation of the condensation trails analysis system and also with optimization of this system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkondenzační stopacze
dc.subjectindukovaná oblačnostcze
dc.subjectsekundární radiolokacecze
dc.subjectSSR mód Scze
dc.subjectADS-Bcze
dc.subjectzorný úhelcze
dc.subjectcondensation traileng
dc.subjectinduced cloud covereng
dc.subjectsecondary radareng
dc.subjectSSR mode Seng
dc.subjectADS-Beng
dc.subjectangle of vieweng
dc.titleAnalýza kondenzačních stop tvořených letadlycze
dc.titleAnalysis of Contrails Formed by Aircrafteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKameníková Iveta
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record