Show simple item record

Identification and Solution of Barriers for Implementation of e-ID for UASdc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorDaniel Urban
dc.date.accessioned2020-09-05T22:51:27Z
dc.date.available2020-09-05T22:51:27Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-877439634505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90491
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce „Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS“ je analyzovat použitelné technologie e-ID pro UAS a na jejich základě identifikovat překážky, které by se mohly vyskytnou při jejich implementaci do vzdušného prostoru. Tyto technologie poté začlenit do jednotlivých částí tohoto vzdušného prostoru a poté na základě této analýzy a rozřazení navrhnout řešení na nalezené překážky.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis „Identification and Solution of Barriers for Implementation of e-ID for UAS“ is to analyse applicable technologies of the e-ID for UAS and identify barriers that could occur when these technologies are implemented into the airspace. Then classify these technologies into the individual parts of the airspace. Based on this analysis and sorting find solutions for the found barriers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpilotní letadlacze
dc.subjectvzdušný prostorcze
dc.subjectU-Spacecze
dc.subjectelektronická identifikacecze
dc.subjectkoordinace vzdušného prostorucze
dc.subjectsledovánícze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectUnmanned aircrafteng
dc.subjectairspaceeng
dc.subjectU-Spaceeng
dc.subjectelectronic identificationeng
dc.subjectairspace coordinationeng
dc.subjectsurveillanceeng
dc.subjectsafetyeng
dc.titleIdentifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAScze
dc.titleIdentification and Solution of Barriers for Implementation of e-ID for UASeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrchl Lukáš
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record