Show simple item record

Evaluation of Subjective Safety Perception in Air Transport by Passengersdc.contributor.advisorSocha Vladimír
dc.contributor.authorDenis Tagunkov
dc.date.accessioned2020-09-04T23:42:51Z
dc.date.available2020-09-04T23:42:51Z
dc.date.issued2020-09-04
dc.identifierKOS-883221590805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90424
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce “Hodnocení subjektivního vnímání bezpečnosti letecké dopravy pasažéry” je analýza současného stavu populačního vnímání bezpečnosti letecké dopravy prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření. Dílčím cílem je identifikování zásadních faktorů ovlivňující subjektivní bezpečnost jedince, využívající leteckou dopravu. První část práce se věnuje objektivní bezpečnosti, kde jsou uvedeny potřebné definice, statistické informace a současný přístup k řešení bezpečnosti z hlediska řízení nebezpečí a rizik. Druhou částí práce je shrnutí výsledků a poznatků z předchozích studií, které byli zaměřené na tuto problematiku. Analýza výsledků dotazníkového šetření se zakládá na využití strojového učení k identifikaci nejdůležitějších faktorů a skutečností ovlivňujících subjektivní bezpečnost. Pomocí algoritmu rozhodovacího stromu bylo zjištěno, že informovanost o leteckých nehodách a špatné meteorologické podmínky mají největší vliv na subjektivní bezpečnost pasažéra.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor’s thesis “Evaluation of Subjective Safety Perception in Air Transport by Passengers” is the analysis of the current state of the population’s perception of safety in air travel through an extensive questionnaire survey. A more specific goal is to identify fundamental factors affecting the subjective perception of safety of an individual using air transport. The first part of the thesis deals with objective safety, containing necessary definitions, statistical information and the current approach for safety solutions in terms of hazard and risk management. The second part of the thesis consists of a summary of findings and results from previous studies focused on this issue. The analysis of the results from the questionnaire survey is based on the use of machine learning to identify the most important factors and situations influencing subjective safety. Using the decision tree algorithm, it was found that the awareness of plane crashes or accidents and poor weather conditions have the greatest impact on the subjective perception of safety in air travel.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSubjektivní bezpečnostcze
dc.subjectanalýza datcze
dc.subjectrozhodovací stromcze
dc.subjectfaktorcze
dc.subjectletecká dopravacze
dc.subjectcestujícícze
dc.subjectSubjective safety perceptioneng
dc.subjectdata analysiseng
dc.subjectdecision treeeng
dc.subjectfactoreng
dc.subjectair traveleng
dc.subjectpassengerseng
dc.titleHodnocení subjektivního vnímání bezpečnosti letecké dopravy pasažérycze
dc.titleEvaluation of Subjective Safety Perception in Air Transport by Passengerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePetruš Ondrej
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record