Show simple item record

Possible Ways of Cutting down the Travel Times in the Tábor - Ražice Sectiondc.contributor.advisorVodák David
dc.contributor.authorMartin Kuchař
dc.date.accessioned2020-09-04T14:00:57Z
dc.date.available2020-09-04T14:00:57Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-878588988805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90357
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor – Ražice“ je prověření možností zkrácení jízdních dob na železniční trati č. 201 Tábor – Ražice pomocí analýzy současných technických a provozních parametrů této trati. Na základě této analýzy byla následně vytipována a popsána místa, kde dochází k propadům traťové rychlosti. V poslední fázi byla navržena řešení, jak tato problémová místa odstranit.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis „Possible ways of cutting down the travel times in the Tábor – Ražice section“ is to examine the possibilities of cutting down travel times on the railway line No. 201 Tábor – Ražice by analyzing current technical and operational parameters of the line. Based on this analysis, the places where drops of speed on the travel line occur were subsequently selected and described. In the last phase, solutions to eliminate these problematic areas were proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezniční traťcze
dc.subjectželezniční stanicecze
dc.subjectzastávkacze
dc.subjectjízdní dobacze
dc.subjectželezniční přejezdcze
dc.subjectstupeň zabezpečení přejezducze
dc.subjecttraťová rychlostcze
dc.subjectpropad rychlosticze
dc.subjectobloukcze
dc.subjectpoloměrcze
dc.subjectpřevýšenícze
dc.subjectRailway trackeng
dc.subjectrailway stationeng
dc.subjectstopeng
dc.subjecttravel timeeng
dc.subjectrailway crossingeng
dc.subjectlevel of crossing securityeng
dc.subjectline speedeng
dc.subjectspeed dropeng
dc.subjectcurveeng
dc.subjectradiuseng
dc.subjectcanteng
dc.titleMožnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor - Ražicecze
dc.titlePossible Ways of Cutting down the Travel Times in the Tábor - Ražice Sectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMüller Alan
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record