Show simple item record

Assessment of Benefits of inteligent Street Parking Systems

dc.contributor.advisorLangr Martin
dc.contributor.authorKristýna Navrátilová
dc.date.accessioned2020-09-04T14:00:00Z
dc.date.available2020-09-04T14:00:00Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifierKOS-986690912705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90340
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza používaných technologií a systémů v oblasti parkování. Práce se věnuje způsobům regulace a celkové organizaci parkování v uliční síti měst. Stěžejní částí práce je shrnutí přínosů systémů chytrého parkování, návrh aspektů hodnocení systému a doporučení při plánování či zavádění systémů chytrého parkování.cze
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is the analysis of used parking technology and systems. The thesis deals with the methods of regulation and the overall organization of on-street parking in the cities. The main part of this thesis is a summary of the benefits of smart parking systems, a suggestion for aspects of system evaluation, and recommendations for planning or implementing smart parking systems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectparkovánícze
dc.subjectsystémy chytrého parkovánícze
dc.subjectparkovací místocze
dc.subjectobsazenostcze
dc.subjectdoprava v kliducze
dc.subjectparkingeng
dc.subjectsmart parking systemseng
dc.subjectparking spoteng
dc.subjectoccupancyeng
dc.subjectstatic transporteng
dc.titleHodnocení přínosů systémů chytrého parkování v uliční síti měst ČRcze
dc.titleAssessment of Benefits of inteligent Street Parking Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFilip Josef
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record