Show simple item record

Modernisation of the Railway Line Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradištědc.contributor.advisorTrešl Ondřej
dc.contributor.authorJan Krejčí
dc.date.accessioned2020-09-04T13:59:33Z
dc.date.available2020-09-04T13:59:33Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifierKOS-884383921505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90318
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh modernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště, který se nachází na trati 070 Praha – Turnov. Práce sleduje několik cílů. Ten hlavní je zvýšení maximálních traťových rychlostí ve dvou variantách, a to ve variantě úsporné, která využívá v co největší míře stávající trasu, a ve variantě velkorysé, která se snaží o dosažení co nejvyšších traťových rychlostí i za cenu vyšších záborů a investičních nákladů. Dalšími cíli jsou variantní řešení s co nejmenšími zásahy v železniční stanici Bakov nad Jizerou, provedení rozvahy ohledně zachování železniční stanice Mnichovo Hradiště a provedení analýzy veřejné dopravy v oblasti. Tato práce nebyla řešena ve spolupráci s žádnou organizací.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the proposal for the modernisation of the railway line section Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště, which is located on the railway line 070 Praha – Turnov. The thesis follows several objectives. The main one is to increase the maximal critical running speed in two variants, namely economical variant, which uses the current line as much as possible, and generous variant that tries to achieve the highest possible critical running speed at the cost of conquest and higher investment costs. Other goals are a variant solution with the smallest possible interventions in the Bakov nad Jizerou railway station, a balance sheet regarding the preservation of the Mnichovo Hradiště railway station and an analysis of public transport in the area. This work was not designed in collaboration with any organization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttraťový úsek Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradištěcze
dc.subjectsměrové vedenícze
dc.subjectželezniční stanicecze
dc.subjectzastávkacze
dc.subjectnástupištěcze
dc.subjectvýhybkacze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectrailway line section Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradištěeng
dc.subjectdirectional guidanceeng
dc.subjectrailway stationeng
dc.subjectstopping pointeng
dc.subjectplatformseng
dc.subjectswitcheng
dc.subjectpublic transport systemeng
dc.titleModernizace traťového úseku Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradištěcze
dc.titleModernisation of the Railway Line Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradištěeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVachtl Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record