Show simple item record

Compact excavator noise reductiondc.contributor.advisorDoleček Vít
dc.contributor.authorJan Bárta
dc.date.accessioned2020-09-04T13:57:23Z
dc.date.available2020-09-04T13:57:23Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifierKOS-985499460405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90211
dc.description.abstractHluk je všeobecně vnímán jako hlavní zdroj zdravotních problému, způsobených okolním prostředím a vlády po celém světě vydávají novou legislativu, jejíchž cílem je snížení hlukových limitů pro jednotlivá odvětví. Hlukové limity Evropské Unie pro stavební techniku, specificky pro rypadla už jsou aktuálně na tak nízké úrovni, že pro homologaci nových strojů je potřeba investovat hodně času a finančních prostředků. V této diplomové práci bude představeno řešení, které má potenciál zjednodušit homologaci nových strojů, je přípravou pro budoucí možné snížení hlukových limitů a posunout systém kontroly chlazení pro kompaktní stavební stroje. Jako přidaný benefit je možné snížení spotřeby paliva a uvolnění výkonu motoru pro hydraulický systém.cze
dc.description.abstractNoise pollution is recognized as a leading cause of environmental health issues and government bodies around the world are releasing new legislation to decrees the noise limits for different industries. The European Union noise limits for construction equipment, especially for excavators are already so tight, that new product homologation takes significant resources to pass. In this thesis, a solution, that can make homologation of new machines easier, is a preparation for possible lower noise limits in the future and is a step forward in cooling management for compact construction equipment will be introduced. Added possible benefits can be lower fuel consumption and more engine power available for the hydraulic system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHlukcze
dc.subjectViskózní spojkacze
dc.subjectChladící systémcze
dc.subjectRypadlocze
dc.subjectMini-rypadlocze
dc.subjectZařízení pro zemní prácecze
dc.subjectSystém kontroly chlazenícze
dc.subjectSpotřeba palivacze
dc.subjectHluková legislativacze
dc.subjectVýkon motorucze
dc.subjectVentilátorcze
dc.subjectZdravotní problémycze
dc.subjectÚčinnostcze
dc.subjectNoiseeng
dc.subjectViscous Fan Clutcheng
dc.subjectCooling systemeng
dc.subjectExcavatoreng
dc.subjectCompact Excavatoreng
dc.subjectEarth Moving Machineryeng
dc.subjectCooling Managementeng
dc.subjectFuel consumptioneng
dc.subjectNoise legislationeng
dc.subjectEngine Powereng
dc.subjectFaneng
dc.subjectHealth Issueseng
dc.subjectEffciencyeng
dc.titleSnižování hluku pohonného ústrojí bagrucze
dc.titleCompact excavator noise reductioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBolehovský Ondřej
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record