Show simple item record

Determining the suitability of measurement for primary production AAS Automotive Ltd.dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorMartin Peška
dc.date.accessioned2020-09-04T13:55:26Z
dc.date.available2020-09-04T13:55:26Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifierKOS-878878367505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90095
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vhodností systému měření v automobilovém průmyslu ve firmě AAS Automotive s.r.o. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav měřicího systému, vyzkoušet a navrhnout doporučení na zlepšení systému měření ve firmě. V teoretické části studuji odborné materiály, normy a prameny, které souvisí s problematikou analýzy systému měření. V praktické části se zabývám samotným systémem měření ve firmě AAS Automotive s.r.o.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the suitability of the measurement system in the automotive industry in the AAS Automotive Inc. The aim of the Bachelor thesis is to analyze the current measurement system condition, to examine and to suggest a recommendation of the measurement system improvement in the company. In the theoretic part, I study the technical materials, the standards and the sources that relate to the issues of the measurement system analysis. In the practical part, I dedicate to the measurement system itself in the AAS Automotive Inc.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza systému měřenícze
dc.subjectautomobilový průmyslcze
dc.subjectmetrologiecze
dc.subjectautomotivecze
dc.subjectměřenícze
dc.subjectměřidlocze
dc.subjectměřicí systémcze
dc.subjectkontrola kvalitycze
dc.subjectthe analysis of the measurement systemeng
dc.subjectthe automotive industryeng
dc.subjectthe metrologyeng
dc.subjectthe automotiveeng
dc.subjectthe measurementeng
dc.subjectthe measuring instrumenteng
dc.subjectthe measurement systemeng
dc.subjectthe quality controleng
dc.titleStanovení vhodnosti měření pro prvovýrobu AAS Automotive s.r.o.cze
dc.titleDetermining the suitability of measurement for primary production AAS Automotive Ltd.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAugusta Robert
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record