Show simple item record

Unit for Vibrating Sample Magnetometerdc.contributor.advisorButta Mattia
dc.contributor.authorPatrick Theodore Ramos
dc.date.accessioned2020-09-04T13:53:02Z
dc.date.available2020-09-04T13:53:02Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-883222256705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90017
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo vyvinutí důkazu konceptu pro sestavování levného Vibračního vzorkovacího magnetometru (VSM) za použití Arduino desek s tištěnými obvody (PCB) a přístrojového vybavení dostupného v univerzitních laboratořích. Toto zařízení bylo zkonstruováno jako alternativa k zakoupení dražších, komerčně prodávaných VSM. Tato práce obsahuje principy fungování VSM a popis návrhu hardwaru a softwaru pro prototyp levného VSM, podle kterého jej lze sestavit. Dále tato bakalářská práce popisuje jak byla testována vhodnost návrhu pro praktické použití z hlediska porovnání síly původního signálu oproti šumu (SNR) a porovnáním měření s měřeními magnetické hystereze CoFeSiB amorfních drátků pomocí Microsense EV11, komerčního VSM.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to develop a proof of concept for building a low-cost Vibrating Sample Magnetometer(VSM) using an Arduino-based PCB and instruments already available in the University’s laboratories. This device was constructed to serve as a substitute to purchasing an expensive, commercially available VSM. In this this thesis, you can find the operating principle of a VSM and an overview of how the hardware and software of the prototype for the low-cost VSM were designed to replicate it. Furthermore, it is explained how the feasibility of the design for practical use was tested in terms of signal-to-noise ratio and comparison to measurements of the magnetic hysteresis of CoFeSiB amorphous wires obtained with a Microsense EV11 commercial VSM.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVibrating Sample Magnetometercze
dc.subjectlevnýcze
dc.subjectmagnetická měřenícze
dc.subjectVibrating Sample Magnetometereng
dc.subjectLow-costeng
dc.subjectmagnetic measurementseng
dc.titlePřístroj pro Vibrating Sample Magnetometercze
dc.titleUnit for Vibrating Sample Magnetometereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMüller Zdeněk
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElectrical Engineering and Computer Sciencecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record