Show simple item record

A set of educational tools for game development coursedc.contributor.advisorBittner Jiří
dc.contributor.authorŠtěpán Machovský
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:33Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:33Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-857605098705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89995
dc.description.abstractPři vytváření výukových her, či nástrojů, chceme dosáhnout co největšího nejvyššího výsledku výuky. Zároveň chceme minimalizovat rušivé elementy ve hře a nástrojích, které mohou snížit výukový potenciál použitých materiálů. Implementace takovéhoto nástroje, se záhy může stát složitou výzvou. Tato práce dává čtenáři přehled o serious games, Edutainmentu a technikách používaných k dosažení vyšších výsledků výuky. Implementovali jsme výukové nástroje pro herní design v Unity. Provedli jsme uživatelské a hardwarové testy a vytvořili pro již zmíněné výukové nástroje hardwarové požadavky.cze
dc.description.abstractWhen creating an edutainment game or tools, we want to achieve the best learning outcomes. Concurrently we want to minimize the distractions in the game and tools, as it can decrease the teaching value of the learning materials used. Implementing such a tool can quickly become a daunting challenge. This thesis gives an overview of serious games, Edutainment and techniques used for achieving more significant learning outcomes. We have implemented teaching tools for a game design course in Unity. We have done user and performance test and created hardware requirements for the teaching tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEdutainmentcze
dc.subjectSerious Gamescze
dc.subjectUnitycze
dc.subjectVýukové Nástrojecze
dc.subjectVýukové Hrycze
dc.subjectEdutainmenteng
dc.subjectSerious Gameseng
dc.subjectUnityeng
dc.subjectTeaching Toolseng
dc.subjectTeaching Gameseng
dc.titleSada výukových nástrojů pro kurz herního vývojecze
dc.titleA set of educational tools for game development courseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSedláček David
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record